Uvjeti i pravila korištenja & Naša politika privatnosti

(ažurirano 27. travnja 2012.)
Ova stranica (zajedno s dokumentima na kojima se temelji)navodi uvjete korištenja i politike privatnosti (ovih uvjeta) koja se primjenjuje kada koristite našu internetsku stranicu www.multipower.com. Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete prije nego počnete koristiti našu stranicu. Korištenjem stranice prihvaćate činjenicu da se slažete s pridržavanjem pravila. Ukoliko ne prihvaćate naše uvjete, molimo Vas da napustite našu stranicu.

1
Informacije o nama

www.multipower.com/hr je stranica koju je pokrenuo Atlantic Multipower Germany GmbH & Co OHG (odnosno mi). Registrirani smo u Hamburgu pod brojem tvrtke HRA92767 i imamo registrirani ured u Moorfuhrtweg 17, 22301 Hamburg, Njemačka.

2
Pristup našoj stranici

Pristup našoj stranici privremeno je dozvoljen, te zadržavamo pravo povlačenja ili izmjene usluge koju pružamo na stranici bez prethodne obavijesti. Ne preuzimamo odgovornost ukoliko iz bilo kojeg razloga naša stranica bude nedostupna u bilo kojem trenutku ili na bilo koje razdoblje.
Ukoliko odaberete, ili Vam se dodijeli, kod za identifikaciju korisnika, zaporka ili drugi podatak kao dio sigurnosnog postupka, takve podatke smatrajte povjerljivima i tako s njima postupajte te ih nemojte otkriti trećoj strani. Imamo pravo onemogućiti svaki kod za identifikaciju korisnika ili zaporku, bilo temeljem Vašeg izbora ili prema našoj dodjeli, u svakom trenutku te ukoliko prema našem mišljenju niste uspjeli pridržavati se bilo koje od odredbi naših uvjeta.

Vi ste odgovorni za sve postupke potrebne za pristup našoj stranici. Također snosite odgovornost da osigurate da su sve osobe koje pristupe našoj stranici preko Vaše internetske veze upoznate s ovim uvjetima i da su suglasni s istima.

3
Prava intelektualnog vlasništva

Mi smo vlasnici ili ovlaštenici svih prava intelektualnog vlasništva na našoj stranici te materijalima koji su na istoj objavljeni.
Sadržaj na našoj stranici zaštićen je autorskim pravom i zakonima robne marke te međunarodnim ugovorima diljem svijeta. Sva prava su zadržana.
Sadržaj naših stranica možete koristiti samo u osobne svrhe, isključujući komercijalne. Zadržavamo sva prava intelektualnog vlasništva u takvom sadržaju, u svakom trenutku. Naš status (i status svih utvrđenih sudionika) autora sadržaja na našoj stranici mora biti priznat.

Prihvaćamo da pristupom našoj stranici Vaše računalo preuzme kopiju materijala na našoj stranici. Dobivanjem pristupa stranici postajete suglasni da ćete materijal koristiti samo u osobne svrhe te se slažete da nećete isti koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe.

4
Naša odgovornost

Svi komentari i drugi materijali koji se nalaze na našoj stranici (bilo da smo ih postavili mi, Vi ili treća strana) nemaju za svrhu povećanje savjeta na koje se potrebno oslanjati. Bilo kakve informacije na našoj stranici mogu biti zastarjele u bilo kojem trenutku, a mi nismo obavezni ažurirati takve materijale.
Stoga se, unutar ograničenja postavljenih zakonom, odričemo svih odgovornosti i dužnosti koje proizlaze iz oslanjanja na materijale od strane bilo kojeg posjetitelja naše stranice, ili od bilo koje treće strane koja će preuzeti informacije iz bilo kojeg sadržaja. Nadalje, ovim putem izričito isključujemo sve uvjete, jamstva i druga pravila koja mogu proizaći iz statuta, običajnog prava ili zakona o vlasništvu.

Svaka odgovornost za bilo kakav izravan, neizravan ili posljedični gubitak ili šteta koje je prouzrokovaso korisnik vezano uz našu stranicu ili upotrebu, nemogućnost upotrebe, ili rezultate korištenja naše stranice, bilo kojih povezanih mrežnih stranica ili materijala sadržanih na stranici, uključujući gubitak:
4.1
dohotka i prihoda;
4.2
poslovanje;
4.3
zarade ili ugovore;
4.4
prognozirane uštede;
4.5
podatke;
4.6
ugled;
4.7
potrošeno vrijeme upravljanja ili uredsko vrijeme; i
bilo uzrokovano nedostatkom (uključujući nemar), povredom ugovora ili drukčije, čak i ukoliko je predvidivo, pod uvjetom da taj uvjet neće spriječiti zahtjeve za nadoknadom gubitka ili štete Vaše opipljive imovine, ili bilo koje druge zahtjeve za nadoknadom izravnog financijskog gubitka koji nisu isključeni nijednom od prethodno navedenih kategorija.

Navedeno ne utječe na našu odgovornost za smrt ili ozljedu proizašlu iz našeg nemara, niti našu odgovornost za prijevarno pogrešno tumačenje ili pogrešno tumačenje srži tematike, niti bilo kakvu drugu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti u okviru primjenjivog zakona.

5
Vaša odgovornost

Vi ćete nadoknaditi štetu nama i našim zaposlenicima te nas smatrati bezopasnima za bilo kakve gubitke i odgovornosti proizašle iz činjenice da ste koristili našu stranicu.

6
Prodaja robe ugovorena putem naše stranice

Ugovori za dostavu robe nastali putem naše stranice pod vodstvom su info@hr.atlantic-multipower.com

7
Virusi, hakiranje i drugi napadi

ne smijete zloporabiti našu stranicu savjesnim unošenjem virusa u sustav, trojanima, programima koji se preslikavaju putem mreže i uzrokuju zagađenje logičke matrice ili drugim materijalima koji su opasni i uzrokuju tehnološku štetu. Ne smijete pokušavati dobiti neovlašteni pristup našoj stranici, serveru na kojem je pohranjena stranica ili bilo kojem drugom serveru, računalu ili bazi podataka koji su povezani s našom stranicom. Ne smijete se spajati na našu stranicu preko odbijanja usluge ili raspodijeljenog odbijanja usluge.

8
Povezivanje na našu stranicu

Možete se spojiti na našu početnu stranicu ukoliko to učinite na pošten i zakonit način te ne uzrokujete štetu našem ugledu ili ga iskoristite, ali ne smijete uspostaviti vezu na način da ukažete na bilo kakv oblik ili udruženje, odobrenje ili prihvaćanje s naše strane gdje nijedno od navedenoga ne postoji.

9
Poveznice s naše stranice

Tamo gdje naša stranica sadrži poveznice na druge stranice i izvore koje pružaju druge strane, te su poveznice navedene samo u informativne svrhe. Mi ih ne odobravamo i nemamo kontrolu nad sadržajem tih stranica ili izvora.
Vaše korištenje i pristup stranicama treće strane, uključujući pristup preko mjesta za priključivanje ili računa društvenih medija, je u potpunosti na Vaš rizik i podložno ograničenjima odgovornosti navedenih u ovim uvjetima.

10
Zabranjeno korištenje

Možete koristiti našu stranicu samo u zakonite svrhe. Ne smijete koristiti našu stranicu:
10.1
Na bilo kakav način kojim se krše svi primjenjivi lokalni, nacionalni ili međunarodni zakoni i propisi;
10.2
Na bilo kakav nezakonit ili prijevaran način, ili onaj čija je svrha ili učinak nezakonit ili prijevaran;
10.3
U svrhu nanošenja štete ili pokušaja manjih oštećenja na bilo kakav način;
10.4
U svrhu slanja, svjesnog primanja, preuzimanja, prenošenja, korištenja ili ponovnog korištenja bilo kakvih materijala koji nisu usklađeni sa niže navedenim standardima za sadržaj;
10.5
U svrhu prenošenja ili dopuštanja slanja bilo kakvih neopravdanih ili nedozvoljenih reklamnih i promotivnih materijala ili bilo kojih drugih oblika privlačenja slične pošte (neželjena pošta);
10.6
U svrhu svjesnog prenošenja bilo kakvih podataka, slanja ili preuzimanja materijala koji sadrže viruse, trojane, programe koji prenose viruse, vremenskih bombi, lažnih prijavitelja, spywarea, adwarea ili drugih štetnih programa i sličnih programskih kodova dizajniranih da negativno utječu na operacije bilo kojeg računalnog softwarea ili hardwarea.

11
Interaktivne usluge

S vremena na vrijeme možemo pružiti interaktivne usluge na svojoj stranici, uključujući forume, bez ograničenja (interaktivne usluge).

Kada pružamo interaktivne usluge, dat ćemo Vam jasne informacije o vrsti ponuđene usluge, je li moderirana te koji oblik moderiranja se koristi (bilo da je riječ o ljudskom ili tehničkom moderiranju).

Mi nemamo obvezu nadzirati, pratiti ili moderirati bilo kakvu interaktivnu uslugu koju pružamo na svojoj stranici, te se izričito odričemo odgovornosti za bilo kakv gubitak ili štetu proizašle iz korištenja bilo koje interaktivne usluge od strane korisnika koji nije u skladu s našim standardima za sadržaj, bilo da je ili nije riječ o moderiranju usluge.
Korištenje svih interaktivnih usluga treba dobiti odobrenje roditelja ili zaštitara. Savjetujemo roditeljima koji djeci dopuštaju korištenje interaktivne usluge da je važna komunikacija s djecom o sigurnosti na internetu, budući da moderacija nije otporna na prijevare. Djeca koja koriste interaktivne usluge trebaju biti svjesna potencijalnih rizika.

12
Standardi za sadržaj

Sljedeći se standardi primjenjuju na svaki pojedinačni i sve materijale koji će doprinijeti našoj stranici (doprinosi), i svim interaktivnim povezanim uslugama.

Morate biti u skladu s načelima sljedećih standarda kao i pismom. Standardi su primjenjivi na svaki dio doprinosa i njegovu cjelinu.
Doprinosi moraju:
12.1
Biti točni (kad navode činjenice);
12.2
Biti izvorno održavani (gdje iznose mišljenja);
12.3
Biti usklađeni s primjenjivim zakonom u Ujedinjenom Kraljesvstvu ili bilo kojoj drugoj zemlji iz koje su postavljeni na stranicu.
Doprinosi ne smiju:
12.4
Sadržavati nikakve materijale kojim se nekoga kleveće;
12.5
Sadržavati nepristojne materijale, koju su napadački, puni mržnje ili uvredljivi;
12.6
Promovirati otvorene seksualne materijale;
12.7
Promovirati nasilje;
12.8
Promovirati diskriminaciju na temelju rase, spola, vjere, nacionalnosti, invalidnosti, spolne orijentacije ili godina;
12.9
Kršiti bilo koje autorsko pravo, prava vezana uz baze podataka ili robne marke neke druge osobe;
12.10
Biti u mogućnosti prevariti nekoga;
12.11
Nastati kršenjem bilo koje zakonske obveze prema trećoj strani, poput ugovorne obveze ili povjerenja;
12.12
Promovirati bilo kakvu nezakonitu aktivnost;
12.13
Biti prijeteći, zlostavljati ili zadirati u tuđu privatnost, ili prouzročiti uznemirenost, neprikladnost i nepotrebnu zabrinutost;
12.14
Biti u mogućnosti naštetiti nekome, uznemiriti, osramotiti, uznemiriti ili uzrujati nekoga;
12.15
Koristiti se za oduzimanje nečije osobnosti, lažno predstavljanje vlastitog identiteta ili poistovjećivanje s drugom osobom;
12.16
Davati dojam da potječu od nas, ukoliko to nije slučaj;
12.17
Zastupati, promovirati ili olakšavati nezakonito djelo poput (primjerice) kršenja autorskih prava ili zloporabe računala.

13
Suspenzija i odlučivanje

Mi ćemo diskretno odlučiti je li bilo kršenja odredbi dok ste koristili našu stranicu. Ukoliko je došlo do kršenja tih odredbi, možemo poduzeti prikladne aktivnosti.

Neusklađenost s navedenim odredbama predstavlja značajno kršenje odredbi temeljem kojih Vam je dozvoljeno korištenje naše stranice, što može dovesti do poduzimanja svih ili dijela sljedećih aktivnosti:
13.1
Žurno, privremeno ili trajno povlačenje prava na korištenje naše stranice;
13.2
Žurno, privremeno ili trajno uklanjanje postavki ili materijala koje ste prenijeli na našu stranicu;
13.3
Izdati Vam upozorenje;
13.4
Pravni postupak protiv Vas za nadoknadu svih troškova u obliku odštete (uključujući, ali bez ograničenja na, razumne administrativne i pravne troškove) što proizlazi iz povrede;
13.5
Daljnji pravni postupci protiv Vas;
13.6
Otkrivanje takvih informacija tijelima koja provode zakon, s obzirom da vjerujemo kako je to potrebno.
Odričemo se odgovornosti za aktivnosti poduzete u svezi s kršenjima navedenih odredbi. Aktivnosti provedene u tom smislu nisu ograničene te možemo poduzeti bilo kakve mjere koje smatramo prikladnima.

14
Privatnost

Predani smo zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Ovim se odredbama definira na temelju čega ćemo obraditi podatke koje prikupljamo od Vas ili koje nam sami pružite.

Molimo pozorno pročitajte niže navedeno kako biste razumjeli naša stajališta i postupke vezano uz Vaše osobne podatke te kako ćemo s njima postupiti.

Temeljem Zakona o zaštiti podataka iz 1998. (Zakon) za predstavnika je imenovan Heike de Ste Croix.

Podaci koje možemo prikupiti od Vas

Možemo prikupiti i obraditi sljedeće podatke o Vama:
14.1
Podatke koje pružite kada naručujete naše proizvode ili se upisujete za primanje našeg newslettera;
14.2
Također možemo zatražiti podatke kada prijavljujete neki problem vezan uz našu stranicu;
14.3
Ukoliko nas kontaktirate, možemo zadržati evidenciju o našoj korespondenciji;
14.4
Također možemo zatražiti od Vas da ispunite ankete koje koristimo u istraživačke svrhe iako na njih ne trebate odgovarati;
14.5
Detalje o transakcijama koje izvršavate preko naše stranice i ispunjavanju Vaših narudžbi;
14.6
Detalje o Vašim posjetima našoj stranici uključujući, ali ne i uz ograničenje, prijenos podataka, lokacijske podatke, logiranja na web i druge komunikacijske podatke, bilo da se to zahtijeva u naše svrhe vođenja računa ili drugo, te zbog izvora kojima ste pristupili; i
14.7
Podatke o Vašem računalu, uključujući ukoliko je moguće IP adresu, operativni sustav i tip pretraživača, u svrhu upravljanja sustavom i prijavljivanja objedinjenih podataka našim oglašivačima. Pri tome je riječ o statističkim podacima o aktivnostima i načinima pretraživanja kojima se korisnici služe, bez utjecaja na pojedinca.

Iskorištavanje informacija

Informacije koje imamo o Vama koristimo na sljedeće načine:
14.8
Kako bismo osigurali da je sadržaj na našoj stranici predstavljen Vama i Vašem računalu na najučinkovitiji način;
14.9
Kako bismo pratili ukupan broj posjeta našoj stranici;
14.10
Kako bismo Vam pružili podatke, proizvode ili usluge koje ste zatražili od nas ili koje bi Vam bile zanimljive prema našem mišljneju, a gdje ste pristali da Vas kontaktiramo u takve svrhe;
14.11
Kako bismo ispunili svoje obveze proizašle iz ugovora koje smo zaključili s Vama, uključujući odredbe o Vašim podataka u našoj pošti te o pružateljima usluga;
14.12
Kako bismo Vam omogućili da sudjelujete u interaktivnim aktivnostima naše usluge, kada se za to odlučite; i
14.13
Kako bismo Vas obavijestili o promjenama naše usluge.
Ukoliko ste već naš postojeći ili novi klijent, kontaktirat ćemo Vas samo elektroničkim putem (e-mailom ili SMS-om) s informacijama o robi i uslugama koje su slične onima koje su sadržane u prethodnoj prodaji izvršenoj prema Vama, ukoliko ste na to pristali.

Cookies

Iz istih razloga možemo od Vas zatražiti podatke o Vašem općenitom služenju internetom uz pomoć kolač datoteke koja je pohranjena na Vašem pretraživaču ili tvrdom driveu Vašeg računala. Oni nam pomažu da poboljšamo svoju stranicu i pružimo bolju i osobniju uslugu. Neki od kolačića kojima se služimo, neophodni su za funkcioniranje naše stranice.

Ukoliko nastavite služiti se s našom stranicom, postajete suglasni s našim korištenjem kolačića. Kolačići se dosta koriste kako bi pokrenuli internetsku stranicu, ili poboljšali njezin rad, te da bi pružali podatke vlasnicima stranice.

Kolačiće možete blokirati aktivacijom postavke na Vašem pretraživaču koja Vam omogućava da odbacite postavke svih ili nekih kolačića. Ipak, ukoliko koristite postavke pretraživača kako biste blokirali sve kolačiće (uključujući i one neophodne), možda nećete imati pristup određenim dijelovima naše stranice ili cijeloj stranici. Osim ako ste prilagodili postavke pretraživača na način da, ako odbaci kolačiće, naš će ih ssutav izdati čim posjetite našu stranicu.

Gdje pohranjujemo Vaše osobne podatke

Trenutno ne vršimo prijenos podataka koje smo prikupili na našoj stranici od strane Europskog ekonomskog područja (eng. EEA). Ipak, internet se sastoji od velikog broja međunarodnih veza te ukoliko posjećujete ovu stranicu s područja izvan EEA, različiti oblici komunikacije mogu dovesti do prijenosa informacija preko međunarodnih granica. Dostavljanjem osobnih podataka, prihvaćate navedene odredbe.

Svi podaci koje nam dostavite pohranjuju se na sigurnim serverima. Sva će plaćanja biti šifrirana za prijenos pomoću stvaranja sigurnosne virtualne mreže (SSL tehnologija). Detalji o Vašem plaćanju neće se pohraniti zajedno s Vašim osobnim podacima te možete unijeti detalje o plaćanju svaki put kada od nas naručite uslugu.

Poduzet ćemo sve potrebne mjere da osiguramo sigurno postupanje s Vašim podacima u skladu s navedenim odredbama.

Nažalost, prijenos podataka putem interneta nije u potpunosti siguran. Iako ćemo učiniti sve da zaštitimo Vaše osobne podatke, ne možemo jamčiti za sigurnost Vaših podataka koje ste prenijeli na našu stranicu; svaki prijenos je na Vaš vlastiti rizik. Kada zaprimimo Vaše podatke, slijedit ćemo stroge postupke i sigurnosne postavke kako bismo pokušali spriječiti bilo kakav neovlašteni pristup.

Otkrivanje Vaših podataka

Možemo otkriti Vaše osobne podatke bilo kojem članu naše grupe, što uključuje naše podružnice te našu krovnu holding tvrtku i njezine podružnice, kako je definirano Odjeljkom 1159 Zakona o tvrtkama Ujedinjenog Kraljevstva iz 2006.

Možemo otkriti Vaše osobne podatke trećim stranama:
14.14
Ako prodajemo ili kupujemo bilo kakav posao ili imovinu te ćemo u tom slučaju otkriti Vaše osobne podatke potencijalnom kupcu ili prodavatelju istih;
14.15
Ako našu tvrtku ili većinski dio naše ukupne imovine kupuje treća strana, raspoloživi osobni podaci o klijentima bit će dio prenesene imovine; i
14.16
Ukoliko smo dužni otkriti ili podijeliti Vaše osobne podatke kako bismo bili u skladu s pravnom obavezom; ili kako bismo zaštitili prava, imovinu ili sigurnost naše tvrtke, naših klijenata i drugih. To uključuje razmjenu informacija s drugim tvrtkama i organizacijama u svrhu sprečavanja prijevare i ublažavanja rizika povjerenja.

Vaša prava

Imate pravo zatražiti od nas da ne obrađujemo Vaše osobne podatke u marketinške svrhe. Obično ćemo Vas obavijestiti (prije prikupljanja Vaših podataka) ukoliko namjeravamo korisitit Vaše podatke u takve svrhe ili ih namjeravamo otkriti trećim stranama. Možete iskoristiti pravo da se spriječi takav slijed događaja provjerom određenih polja u obrascima kojima se služimo za prikupljanje podataka.

Također imate pravo i kontaktirati nas u bilo koje vrijeme slanjem e-maila na info@hr.multipower.com ili gore navedenu adresu.

Naša stranica može, s vremena na vrijeme, sadržavati poveznice na internetske stranice naših partnerskih mreža, oglašivača ili podružnica. Ukoliko slijedite poveznicu na bilo koju od tih stranica, molimo Vas da uzmete u obzir da te stranice imaju vlastitu politiku privatnosti te mi ne preuzimamo nikakve odgovornosti ni obveze za takve politike. Molimo, provjerite navedene politike prije dostavljanja bilo kakvih osobnih podataka tim stranicama.

Pristup podacima

Zakon Vam daje pravo na pristup Vašim podacima koji su sačuvani. Svoje pravo možete iskoristiti u skladu sa Zakonom. Svaki zahtjev za pristupom može biti naplaćen 10 funti kako bismo pokrili svoje troškove u slanju detalja o Vašim podacima koje imamo na raspolaganju.

15
Nadležnost i primjenjivi zakon

Isključivo engleski sudovi nadležni su za bilo kakve tužbe proizašle iz, ili vezane uz, posjet našoj stranici iako zadržavamo pravo da postupke protiv Vas na osnovi kršenja ovih uvjeta možemo voditi i u Vašoj ili drugoj relevantnoj zemlji.

Ovi uvjeti i bilo kakva tužba ili spor proizišli iz ili vezani uz njih ili njihovu tematiku i oblik (uključujući sporove ili tužbe koji ne podliježu ugovoru) vodit će se i odvijati u skladu sa zakonom Engleske i Walesa.

Komentari i drugi materijali koji se nalaze na našoj stranici nemaju svrhu pružanja savjeta na koje se potrebno osloniti. Bilo kakvi podaci na našoj stranici mogu biti zastarjeli u bilo kojem trenutku i nismo ih obvezni ažurirati.

Stoga se odričemo svih odgovornosti i dužnosti koje proizlaze iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane posjetitelja naše stranice, ili od bilo koga tko se informira temeljem nekog od postavljenih sadržaja.

16
Varijacije

Navedene uvjete možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku izmjenama i dopunama ove stranice. Od Vas se očekuje da stranicu s vremena na vrijeme posjetite kako biste bili upoznati s nastalim promjenama, budući da su one obvezujuće upravo za Vas.

17
Vaša pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o sadržaju navedenih uvjeta ili sadržajima na našoj stranici, molimo Vas da se obratite na info@hr.multipower.com ili gore navedenu adresu.